Zmena trvalého pobytu

Ako sa prihlásiť na trvalý pobyt v meste Galanta.

V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili pár tipov, na čo by ste sa mali pripraviť pri zmene vášho trvalého bydliska.

Zmena trvalého pobytu - postup, ako na to

Prvé kroky by ste mali nasmerovať na mestský úrad v Galante, ktorý zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihlásenie novej adresy. Kanceláriu č. 7 nájdete na prízemí vpravo – Evidencia obyvateľov. Ak ste viacčlenná rodina, prihlásenie môže urobiť jedna osoba za celú rodinu. Podmienkou je, aby ste predložili platné doklady všetkých členov rodiny.

Pred návštevou ohlasovne si pripravte tieto doklady:

1. platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve

2. rodný list dieťaťa, ktoré ešte nemá vlastný občiansky preukaz

3. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak nehnuteľnosť nie je vaša (s osvedčeným podpisom). Zmenu trvalého pobytu môžete nahlásiť aj elektronicky, a to v prípade, že vlastníte elektronický občiansky preukaz. Avšak pozor, túto službu môžete použiť iba pre zmenu týkajúcu sa nehnuteľnosti, ktorej ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom. Zmenu trvalého pobytu urobíte cez stránku https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka prostredníctvom služby Podanie prihlásenia na trvalý pobyt.

Z pôvodného trvalého bydliska sa odhlasovať nemusíte, to už za vás spraví referent evidencie obyvateľov.

Poplatky pri zmene trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu je bezplatná. Ak však potrebujete potvrdenie o zmene trvalého pobytu, pri osobnej návšteve úradu zaplatíte 5 eur. Pri využití elektronických služieb môžete polovicu ušetriť. Rátať by ste mali však aj s ďalšími poplatkami, ktoré so zmenou trvalého pobytu súvisia (napr. poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu či prehlásenie vozidla).

A tu sa zároveň dostávame k tomu, čo všetko musíte v súvislosti so zmenou trvalého pobytu urobiť. Prehlásenie trvalého pobytu na inú adresu totiž so sebou prináša aj zmenu dokladov a rôzne ohlasovacie povinnosti. Viete, čo všetko musíte vybaviť?

Zmeny dokladov a ohlasovacie povinnosti

#1 Vybavte si nový občiansky preukaz

Do 30 dní od zmeny trvalého pobytu požiadajte o vydanie nového občianskeho preukazu na príslušnom OR PZ (okresnom riaditeľstve Policajného zboru). K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu doložte svoj starý občiansky preukaz. Potvrdenie o zmene trvalého pobytu nepotrebujete, informácia o zmene vášho trvalého pobytu je v registri obyvateľov a na OR PZ majú k týmto informáciám prístup. Viac informácií nájdete TU (link Stránkové dni na OR PZ v Galante, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

#2 Požiadajte o zmenu na dopravnom inšpektoráte

V nových vodičských preukazoch (vydávaných od r. 2004) sa adresa neuvádza, preto vodičský preukaz pri zmene trvalého bydliska meniť nemusíte. Ako držiteľ vozidla ste však povinný oznámiť zmenu trvalého pobytu dopravnému inšpektorátu kvôli technickému preukazu. Máte na to 15 dní. Nezabudnite ani na poisťovňu, v ktorej máte uzavreté PZP či havarijné poistenie.

#3 Nahláste zmeny zamestnávateľovi

Zmenu bydliska nahláste aj zamestnávateľovi. Ak nepracujete, novú adresu nahláste úradu práce. Podnikatelia majú obdobné povinnosti aj voči iným orgánom.

#4 Požiadajte o zmeny v registroch

Ak ste podnikateľ, čakajú vás aj ďalšie povinnosti. Ak ste spoločník alebo konateľ, do 30 dní požiadajte o zmenu v obchodnom registri. Ako živnostník musíte o zmene do 15 dní informovať živnostenský úrad.

#5 Informujte ďalšie inštitúcie

Zmenu svojej adresy bydliska by ste mali nahlásiť aj ďalším inštitúciám, predovšetkým bankám, mobilnému operátorovi, dodávateľom energií, katastru nehnuteľností, daňovému úradu či poisťovniam. Informujte aj spoločnosti, ktoré vám pravidelne posielajú poštu (napríklad predplatné časopisov) a ďalšie.