Benefit GalaKarty

Regulované nočné parkovanie

Obsah tejto stránky pre vás pripavujeme.

GalaKARTA bude slúžiť aj pre potreby uplatnenia možnosti regulovaného nočného parkovania pre občanov s trvalým pobytom v meste Galanta. Neváj a požiadaj o GalaKARTU už teraz, aby ti neušla žiadna nová informácia ohľadom pripravovanej zmeny parkovania.